Vlastnosti tabúl z penového skla

Tepelná izolácia

tepelne-vlastnosti-penoveho-sklaHodnota tepelnej vodivosti sa pohybuje v hodnotách okolo 0,040 W/m.K, čo sú hodnoty nadštandarných tepelno-izolačných materiálov. Časom, poveternostnými podmienkami, ani tepelnými zmenami nedochádza k zmenám v štruktúre materiálu, čo je častou príčinou vzniku tepelných mostov u iných izolačných materiálov. Rozsah tepelného použitia platní z penového skla je od – 260 °C do + 430 °C čo umožňuje izolovať aj prostredie s pomerne nižšou, alebo vyššou teplotou – chladiarenské boxy, kotolne a pod.

Trvanlivosť

Praktické merania ukazujú, že fyzikálne, ani chemické zloženie a vlastnosti materiálu sa časom nemení, a to ani v budovách ktoré boli tabuľami z penového skla izolované pred viac ako pol. storočím

Ekologická nezávadnosť

100 % recyklovaný ekologický výrobok zo starého skla. Uzavreté póry materiálu zabraňujú styku vonkajšieho prostriedia s vnútorným prostredím materiálu. Samotný materiál je bezozvyšku recyklovateľný.

Tlaková a mechanická pevnosť

penove-sklo-tepelna-izolaciaV súčastnosti najpevnejšia izolácia na trhu, tvorí pevný podklad na ktorý je možné bez problémov inštalovať ľubovoľné zariadenia, nábytok a podobne.

Nízka hmotnosť

Dosky z penového skla sú ľahké a preto nezvyšujú zaťaženie konštrukčných prvkov stavby a nezvyšujú tlak na podložie stavby.

Chemická odolnosť

Odolné voči kyselínám a iným anorganickým aj organickým rozpúšťadlám.

Mrazuvdorsnosť

Tabule z penového skla majú veľmi nízku tepelnú rozťažnosť. Neškodia im preto ani dlhodobé pôsobenie nízkych teplôt, či striedanie väčších teplotných rozdielov. Zmenami tepla sa nemení ani ich štruktúra, tvar, či rozmery.

Vodeodolnosť

izolacne-vlastnosti-penoveho-sklaŠtruktúra uzavretých pôrov znemožnuje prenikaniu vody do materiálu. Pri vhodnom spôsobe lepenia tvorí celistvú hydroizolačnú vrstvu. Okrem vody v kvapalnom skupenstve sú platne z penového skla taktiež paronepriepustné.

Biologická odolnosť

Platne z penového skla odolávajú všetkým typom škodcov ako sú napríklad hlodavce, hmyz a vtáctvo. Tebuľe nepoškodzujú ani korene rastlín a z dôvodu neprítomnosti organických prvkov sa na nich neusadzje pleseň ani mikrooganizmy.

Neohorľavosť

Tento materiál je úplne nehorľavý. V prípade, že je vystavený extrémne vysokej teplote vráti sa do povodného tekutého stavu v ktorom sa nachádzal pred procesom speňovania. Počas skvapalňovania nevylučuje žiadne jedovaté plyny, ani pary.