Čo je to penové sklo?

Napriek tomu, že u nás je to pomerne nový materiál, penové sklo bolo vynájdené už v 30-tych rokoch minulého storočia na Mendelejevovej chemicko-technickej univerzite v Moskve.

penove-sklo-tabulaNajskôr bolo navrhnuté ako ľahký, vodovzdorný, plávajúci materiál, no za krátky čas si vedci všimli jeho vynikajúce tepelnoizolačné vlastnosti ako aj odolnosť materiálu a dobrú spracovateľnosť. Roku 1946 tento pokusne použili penové sklo ako izolačnú vrstvu pod betónovú dosku počas stavby jedného z miestnych vojenských zariadení. Námerané hodnoty, obťiažnosť spracovania a unikátna tepelná, chemická, mechanická a nasiakavá odolnosť materiálu spôsobili, že vedci upustili od pôvodného využitia a penové sklo sa začalo používať predovšetkým ako izolačný materiál.

Penové sklo sa dodáva buď vo forme granulátu rôznej hrúbky, alebo dosiek z penového skla z ktorých sa vyrábajú taktiež izolácie pre potrubia a tepelné rozvody. Platne z penového skla sa vyrábajú pomocou žiaruvzdorných foriem požadovanej veľkosti. Okrem univerzálnych izolačných vlastností sú dosky z penového skla v súčastnosti mechanicky najpevnejšou cenovo dostupnou formou tepelnej izolácie.

Tabule z penového skla

Oproti granulátu majú tabule z penového skla tú výhodu, že je možné ich pomocou kotvenia a lepenia upevňovať okrem podlahy aj na strechu, alebo na priečne steny. Ich izolačné vlastnosti tak možno využiť pri tepelnej izolácii celej stavebnej koštrukcie. S materiálom sa ľahko manipuluje a prevedenie prác si nevyžaduje žiadnu náročnú technológiu.

penove-sklo-izolacia-stenyĎalšou podstatnou výhodou dosiek z penového skla je, že zloženie materiálu je chemicky zhodné s bežne používaným sklom a teda jeho chemické, ani fyzikálne vlastnosti sa časom nemenia. Podľa laboratórneho výzkumu a meraní prevedených v objektoch ktoré boli tepelne izolované penovým sklom pred viac než 50 rokmi neprebehla štruktúre izolačného materiálu žiadna zmena. To znamená, že zateplenie stavby prebieha jednorázovo a nie je potrebné robiť žiadne následné údržbové práce.

Tabule z penového skla sú teda pozoruhodne trvanlivým, odolným, ekologicky nezávadným, dobre spracovateľným a cenovo dostupným materiálom pre akúkoľvek formu zateplenia. Získame tak dlhodobé a kvalitné a pohodlné riešenie problémov s izoláciou. 

Dosky z penového skla sú štandardne dodávané v rozmeroch 800x600 mm s rôznou hrúbkou. Po vyňatí z formy je tabuľa strojovo orezaná na požadovaný rozmer. Pri pohodlnej montáži je tak možné dosiahnuť kompaknú izolačnú vrstvu ľubovoľných rozmerov. Tabule sú pevné a tvoria tak samostatnú pevnú vrstvu na ktorú je v prípade potreby možné dodatočné namontovať rôzne zariadenia, čo je pri iných formách izolácie obtiažne. Rozmery umožňujú dodanie v štandardných balíkoch.