Použitie dosiek z penového skla

Platne z penového skla sa používajú pre ich výborné izolačné vlastnosti. Najčastejši sa používajú ako podlahová izolácia plochých striech, terás a priečnych stien (vnútorná alebo vonkajšia izolácia). Okrem toho majú široké spektrum využitia napríklad ako:

  • penove-sklo-pouzitieizolácia šikmých striech, podkrovných priestovov a vykierov
  • izolácia zariadení s vyšším hygienckým štandardom (nemocnice, farmakologické zariadenia, lekárne..)
  • rekonštrukcie starých podláh – sanácia, tepelná a hydro izolácia
  • tepelná izolácia priestorov s neštandardným tepelným prostredím - chladiarenských zariadení, mrazianí, kotolní, továrenských pecí..
  • vonkajšia izolácia vonkajších stien pod úrovňou zeme
  • hydroizolácia murovaných bazénov a umelých jazier

Pri inštalácii tabúl z penového skla sa najskôr nanáša penetračný náter, následne sa na plochu lepia samotné tabule ktoré sú upevňované kotvami rôzneho typu podľa toho či ide o inštaláciu na priečnu stenu, vodorovnú, alebo šikmú stenu, prípadne strop.

Povrch dosiek z penového skla je dokonale priľnavý a nie je potrebné pred nanesením ďalšej vrstvy (omietky, stierky)používať špeciálny náter. Do materiálu je možné v prípade nutnosti zarezať drážky na kurenie, elektriku, alebo vŕtať.