1

Penové sklo je dokonalý izolačný materiál.

Tabule vyrobené z penového skla sú trvanlivým, odolným a ekologicky nezávadným izolačným materiálom, ktorý je dobre spracovateľný a cenovo dostupný pre akúkoľvek formu zateplenia.

 

Penové sklo

Penové sklo je moderný stavebný prvok vyrobený z odpadného skla. Keďže sklo ako stavebný materiál je počas svojej životnosti neprchavá konzistencia, nedochádza u neho k žiadnym plynným výparom ani objemovému úbytku. Zostáva odolný voči starnutiu počas celej svojej životnosti. Je rovnako dobre vhodný na odlahčenie podláh a sanáciu spodných stavieb ako aj na odvetranie stropných konštrukcií. Ako ľahký stavebný prvok efektívne pôsobí aj pri odvodnení ihrísk a iných tréningových a športových plochách. Najväčšie výhody tohoto stavebného materiálu sú však v jeho tepelno-izolačných vlastnostiach. V prípade použitia sklopenového granulátu v základovej doske nie je potrebné dodatočné zaizolovávanie budovy od základov pretože dostatočne eliminuje všetky tepelné mosty smerom von zo stavby. Okrem tepelných vlastností je aj absolutne odolný voči vlhkosti. Jeho uzavretá porózna štruktúra nedovoľuje vode preniknúť do prostredia pod stavbou nakoľko spolu s drenážnym systémom dokonale odvádza pôdnu vlhkosť, spodné vody ale aj prípadnú dažďovú vodu (roztopený sneh a pod.) mimo budovu. Ďaľšími prednosťami sklopenového granulátu je jeho nízka objemová hmotnosť a s tým spojené minálne zaťaženie na pôdnu štruktúru. Navyše zapracovanim sklopenového franulátu do základovej dosky sa podstatne zjednoduhší pracnosť čím sa dosiahne skrátenie času prípravy zakladovej dosky a tým sa znížia vstupné materiálové náklady i ľudská práca.

Spracovateľnosť sklopenového granulátu je pri realizácie základovej doske veľmi jednoduchá a ak sa použije pri zakladaní budov tak základ bude dokonale tepelne utesnený a pripravený na osadenie akejkoľvek stavby. Nízkou hĺbkou výkupu pre založenie stavby sa navyše ušetrí nielen menšie množstvo výkopovej zeminy ale predovšetkým sa eliminuje dodatočné odvážanie tejto zeminy mimo realizovaný objekt. Izolácia sklopenového granulátu pod základovou doskou teda znamená aj izoláciu tepla voči vrstve pôdy. Neexistuje veľa možností izolácie vo vonkajšom pásme mimo objektov, pretože stála pôdna vlhkosť, vysoké tlakové zaťaženie, mráz i napr. hlodavce narúšajú doteraz známe izolačné materiály. Toto je pri sklopenovom granuláte vylúčené. Z dôvodu sklenného zloženia je tento materiál absolutne odolný voči baktériám, plesniam, roztočom, chrobákom ale aj hlodavcom. V prípade izolácie podpivničenej stavby a tým spojenej izolácie zboku k stenovej konštrukcii resp. na stranách podpovničených alebo pivničných stien predstavuje sklopenový granulát výhodnejšiu alternatívu ako XPS izolačné platne. Rovnako ako pri izolácií pod podložnou doskou aj tu je výhodou ekologická izolácia a súčasne istota, že sa riešený objekt natrvalo zbaví stálej vlhkosti, mrazu i hlodavcov. Použitím sklopenového granulátu v základovej doske vzniká izolácia, ktorá je svojou odolnosťou v súčasnej dobe neprekonateľná.

Pri veľmi zaťažovaných priemyselných strechách (konštrukcie strešných parkovísk) ponúka sklopenový granulát neporovnateľnú výhodu extrémnej zaťažiteľnosti a súčasne nízkej hmotnosti. Táto kombinácia je u sklopenového granulátu jedinečná. Rôznorodosť využitia sklopenového granulátu je preukázateľná aj pri realizácií projektov z oblasti realizácií tzv. zelených striech a terás. Navyše sklopenový granulát je nehorľavý materiál a jeho využitie aj v oblasti protipožiarnej ochrany je nenahraditeľná. Sklopenový granulát voľný sypaný, v blokoch alebo v spojení s cementom je už v súčasnoti neodelitelnou súčasťou akejkoľvek základu stavieb. Manipulácia so sklopenovým granulátom už vo výrobe rovnako i následne pri zapracovávaní do stavieb je minimálna. Stavby realizované na sklopenovom granuláte sú ekonomicky výhodnejšie a spĺňajú všetky zákonné stavebné požiadavky v rámci EÚ. Po stránke ekologickej je tento stavebný materiál v prírode ľahko odbúrateľný.

Na výrobu sklopenového granulátu je využitá čistá energia slnka, vody a zeme. Sklopenový granulát zaručuje dlhodobú a kvalitnú tepelnú izoláciu, vysoký prenos zaťaženia, lom kapilár a ochranu proti mrazu. Zaručuje optimálnu, zaťaženie prenášajúcu hydroizoláciu. Jedná sa o moderný materiál kde ide o zjednotenie viacerých inak nutných pracovných stavebných krokov do jedného. To všetko šetrí náklady na prácu a materiál a zabezpečuje sa tak rýchlejšie dokončenie plánovaných stavieb. Sklopenový granulát je čisto minerálny, tepelnoizolačný, ľahký stavebný materiál. Vďaka prirodzenému pôvodu suroviny (recyklované odpadové sklo) je tento stavebný materiál neutrálny. Svojou nízkou hmotnosťou a vonkajšiemu drsnému povrchu pripomína pemzu. Svoje opodstanenie nachádza sklopenový granulát všade tam, kde sa vysoký tepelný odpor má dosiahnuť s materiálom, ktorý má vysokú statickú únosnosť. Má anorganický pôvod, uzavreté dutiny, je mrazuvzdorný a nehorľavý. Statická zaťažiteľnosť penového skla znižuje stavebné náklady pre inak potrebné nosné konštrukcie ako základové pásy. Mrazuvzdornosť dovoľuje plytké výkopy a nízka hmotnosť zabezpečuje podstatné odľahčenie podložia.

Šetrite čas a peniaze. Nie možnosti.

 • úspora na výkopovom materiáli vďaka nižšej stavebnej výske
 • úspora filtračnej, drenážnej a protimrazovej vrstvy
 • úspora prírezov ako pri doskových meteriáloch
 • úspora až 15% nákladov na meter štvorcov izolovanej podlahovej dosky v porovnaní s bežnými podlahovými konštrukciami
 • úspora času výstavby - okamžite po zhutnení granulátu sa môže betónovať podlahová doska
 • úspora dlhodobým znížením nákladov na kúrenie

Na predaj ecozaklady.sk

 • + realizačné materiály
 • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
 • + zaučenie
 • + 2x web na predaj penového skla
 • + s.r.o. v prípade záujmu